0 item(s) - € 0,00
Er bevinden zich geen items in uw winkelwagen.

Alles over installeren van uw centrale stofzuigunit

BEAM stofzuigsysteem stuurstroom installatie

Wat is een geschikte plaats voor de stofzuiger?

Bepaal een geschikte plaats voor de motorunit en de uitlaat ervan naar buiten of naar de kruipruimte*. De ruimte waarin de motorunit wordt gemonteerd dient te beschikken over een geaard stopcontact van 230 Volt en een stevige bevestigingswand. De ruimte dient bovendien zodanig groot te zijn, dat de vrije ruimte boven/onder/links en rechts van de motorunit minimaal 30cm bedraagt. Bij gebruik van een stofzak dient er 70cm onder de motorunit beschikbaar te zijn. Dit in verband met het vervangen van de stofzak. Het is tevens van belang dat de te gebruiken ruimte vocht- en vorstvrij en goed geventileerd is.

Voorbeelden van een geschikte ruimte zijn; garage, kelder, berging, zolder, onder een trap, magazijn of CV-ruimte.

Bij het kiezen van een geschikte plaats om de motorunit te bevestigen, dient ook rekening gehouden te worden met de afstand van de uitblaas naar buiten, in kruipruimte of onder het dak. Het wordt aanbevolen om deze afstand beneden de 5 meter te houden. Bij een langere afvoer adviseren wij om de diameter te vergroten naar 75mm. Voor uw eigen comfort dient u te zorgen dat de motorunit niet “in de weg” hangt, maar wel goed toegankelijk is om de stofcontainer te kunnen legen.

*geen uitlaat naar buiten nodig bij gebruik van een HEPA filter

Wat is een geschikte plaats voor de stofzuigcontacten?

Het verdient aanbeveling om de locatie van de vacuümaansluitingen per verdieping zo centraal mogelijk te kiezen, omdat men dan met de stofzuigslang een optimaal gebied kan bereiken. De meest gebruikte slanglente is 9 of 10 meter, maar dit kan uiteraard aangepast worden aan elke specifieke situatie en kan variëren van 7 tot 20 meter exclusief telescopische zuigbuis. Op deze manier is het mogelijk om meerdere ruimtes of zelfs een gehele verdieping vanaf een vacuümaansluiting te stofzuigen.

Voorbeelden van geschikte plaatsten zijn; naast een deur (vermijd aansluitingen achter deuren), op de gang of overloop, onderaan de trap.

Buiten de vacuümaansluitingen in de wand zijn er ook vacuümaansluitingen voor in de vloer of als opbouw voor bijvoorbeeld in de kelder of garage. In de keuken is het mogelijk om een zogenaamde “plintzuiger” te zinstalleren. Deze kan geactiveerd worden met de voet en het op te zuigen materiaal kunt u er eenvoudigweg voor vegen. Dit voorkomt onnodig bukken.

Een plintzuiger kan enkel gemonteerd worden onder een bereikbare open ruimte, zoals bijvoorbeeld een keukenplint, trap of kast.

Hoe wordt het buizensysteem aangelegd?

De leidingen kunnen op verschillende plaatsen in het pand worden geplaatst. Bij een nieuwbouwpand is dit bijvoorbeeld mogelijk in het ruwe beton, de kruipruimten, afwerkvloeren van minimaal 7cm dik of eenvoudigweg in het zandbed onder de vloeren. Bij een bestaand pand komen vooral de kruipruimten, leidingkokers, (houten) vloeren, (meter-) kasten, systeemwanden en/of –plafonds in aanmerking. Bovenstaande geldt voor horizontale leidingen. Verticale leidingen kunnen aangelegd worden in holle of steense muren, leidingkokers, spouwmuren, kasten etc.. Probeer tijdens de planning zo min mogelijk bochten in het buizensysteem te verwerken en verdeel deze gelijkmatig.

Maak altijd gebruik van ruime bochten. Korte haakse bochten mogen nooit gebruikt worden (alleen direct achter de inbouwdoos).


Hieronder kunt u de installatiehandleiding downloaden

Gebruikershandleiding/
Installatiehandleiding